TRILLINGSMETING.COM

Wat zijn de regels voor schade door trillingen?

In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Er is wel een richtlijn, de SBR A Richtlijn. In deze richtlijn staan duidelijk de grenswaarden voor de sterkte van trillingen. Bij overschrijding de grenswaarden is er een onacceptabele kans op schade. Hoewel de kans op schade niet groot is, is het wel de grens die gehanteerd wordt om maatregelen te moeten nemen om de sterkte van de trillingen te verminderen. Het is ook de grens die gehanteerd wordt om te bepalen of een bouwbedrijf verantwoordelijk is voor schade.

Zijn de trillingen gedurende de werkzaamheden altijd onder deze grenswaarde gebleven, dan heeft de aannemer zijn werk deugdelijk gedaan en kan deze eigenlijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade. Zien we dat de trillingen meermaals boven de grenswaarde zijn uitgekomen, dan is de kans groot dat we de aannemer verantwoordelijk kunnen stellen voor ontstane schade. Beste is eigenlijk dat de veroorzaker van de trillingen en de mensen die mogelijk last krijgen vooraf bepalen hoe om te gaan met de trillingen. En dan is veelal de uitkomst dat er een de ene kant vooraf en achteraf een opname wordt gemaakt van het huis. En aan de andere kant dat gedurende de werkzaamheden de trillingen worden gemeten conform de richtijnen. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/trillingen/tril-beleid-w/

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Bel naar 020 - 218 1016
Of laat uw gegevens achter op: