TRILLINGSMETING.COM

Regelgeving

Degene die schade veroorzaakt is in beginsel ook verantwoordelijk voor de schade. Echter, als u hinder en/of schade heeft als het gevolg van trillingen, zult u moeten bewijzen wat de oorzaak (geweest) is. U staat het sterkst met een gedegen (SBR) trillingsmeting met professionele meetapparatuur.

Voor het goed afhandelen van aansprakelijkheid voor schade is het volgende vereist:

  1. er moet sprake zijn van schade;
  2. er moet sprake zijn van onrechtmatig handelen, dat wil zeggen dat de bouwwerkzaamheden op zodanige wijze zijn verricht dat daarin onrechtmatig is gehandeld;
  3. er moet een causaal verband aanwezig zijn tussen de fout en de schade, dat wil zeggen de oorzaak van de schade (in belangrijke mate) ligt in juist die onrechtmatige handeling.

Dat betekent dat u moet aantonen:

  1. Dat er schade is, bijvoorbeeld een scheur of een verzakking;
  2. Dat de schade ontstaan is door de bouwwerkzaamheden die onlangs hebben plaatsgevonden, in het geval van trillingen moet u aantonen dat er trillingen zijn geweest in de bewuste periode en dat de trillingen die u heeft gemeten afkomstig waren van de bouwwerkzaamheden. Hiervoor dient u op de juist locatie van het pand een trillingsmeter te plaatsen;
  3. Dat men tijdens de werkzaamheden de norm heeft overschreden. Dat wordt zichtbaar in de rapportage van de trillingsmeting;
  4. Dat de schade er nog niet was voor de werkzaamheden. Scheuren bewijst u middels foto’s en verzakkingen via een hoogte meting.

Uitgebreidere informatie is te vinden in de artikelen:

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Bel naar 020 - 218 1016
Of laat uw gegevens achter op: