TRILLINGSMETING.COM

Wat zijn de regels voor schade door trillingen?

In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Er is wel een richtlijn, de SBR A Richtlijn. In deze richtlijn staan duidelijk de grenswaarden voor de sterkte van trillingen. Bij overschrijding de grenswaarden is er een onacceptabele kans op schade. Hoewel de kans op schade niet groot is, is het […]